Çalışma Davranışı Değerlendirme Ölçeği

Bu envanterin amacı, bir bireyin kendisini sekiz farklı zeka alanında da sahip olduğu tecrübeleriyle ilişki kurmasına yardım etmektir. Bu değerlendirme, sizlere yaşamınızda yoğun olarak kullandığınız zeka bölümleri hakkında fikir verirken, geliştirmeniz gereken zeka bölümlerini de fark etmenize yardımcı olacaktır. Örnek sonuca bak

Adınız - Soyadınız:

Sınıf - Şube: